Stíny dnů a snů se k obratníku stáčí
Ruce snů černejch se snaží zakrýt oči
Svetlo tvý prozradí proč ja vím
S novým dnem že se zas navrátí
Mraky se plazí, vítr je láme
Stíny tvý duše rozplynou se v šeru
Ve vlnách opouští po hladinach mizí
A měsíc nový stíny vyplaší
Proud motýlů unáší strach
Na listy sedá hvezný prach
Proleti ohněm a mizí stále dál
Neslišný kroky stepujou
V nebeskym rytmu swingujou
Že se ráno, že se ráno vytratí
Stíny dnů vyrostou a zmizí
Nebeský znamení, rosvěcujou hvězdy
Všechno ví z povzdálí řídí naše kroky
A měsíc nový stíny vyplaší